Zamknij menu

Co gdy deweloper nie dotrzymuje terminów ?

Finanse

Deweloper odpowiada za terminowe oddanie mieszkania do użytku. W razie opóźnienia można domagać się od niego odszkodowania lub zapłacenia kary umownej, o ile takie postanowienie zostało zawarte w umowie.

– Najbardziej korzystne dla kupującego jest dobrowolne poddanie się dewelopera egzekucji w akcie notarialnym. Niestety, zazwyczaj we wzorach umów oferowanych przez deweloperów czy pośredników nieruchomości nie są przewidziane żadne sankcje dla dewelopera za opóźnienia w oddaniu inwestycji. Mimo to warto pamiętać, że zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego (art. 471 i art. 491), możemy domagać się zwrotu kosztów, które ponieśliśmy w związku z opóźnieniem oddania inwestycji
Takimi kosztami mogą być przykładowo czynsz najmu mieszkania, opłaty eksploatacyjne czy różnica w marży kredytu hipotecznego. Żeby uzyskać odszkodowanie trzeba jednak udokumentować poniesione straty.

– W przypadku, gdy próba polubownego rozwiązania sporu nie powiedzie się, należy wnieść sprawę do sądu. Negocjacje poprzedzające proces powinny być prowadzone na piśmie, tak aby można było przedstawić ich przebieg przed sądem. Oczywiście należy także zgromadzić potwierdzenia wszystkich wydatków ponoszonych z powodu opóźnienia. Można także zgłosić w pozwie wniosek o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z zeznań wskazanych świadków
Ważną informacją jest fakt, że możemy odstąpić od umowy z deweloperem, gdy termin oddania lokalu jest opóźniony o co najmniej cztery miesiące, nawet jeśli już częściowo za nie zapłaciliśmy.
Jeśli deweloper nie przeniesie prawa własności do lokalu w terminie określonym w umowie z nabywcą, to kupujący wyznacza deweloperowi nowy termin – 120 dni. Jeśli w tym czasie nie nastąpi przeniesienie własności, nabywca może odstąpić od umowy z deweloperem bez ponoszenia konsekwencji finansowych i zachowując przy tym prawo do odszkodowania.