Zamknij menu

Doradztwo kredytowe

W większości przypadków zakup nieruchomości wiąże się z wykorzystaniem kredytowania. Posłużenie się zewnętrznym źródłem finansowania jest bardzo ważną decyzją skutkującą spłatą takiego kredytu często przez kilkadziesiąt lat.

Decyzja taka jest obarczona szeregiem kosztów kredytowych i około-kredytowych i powinna zostać podjęta po analizie wielu parametrów, na które składają się m.in. wysokość proponowanego kredytu i jego oprocentowanie, wysokość wkładu własnego, wymagane przez bank dokumenty, okres kredytowania, wysokość rat do spłaty i ich struktura, sposób liczenia wysokości oprocentowania i marża banku, wymogi odnośnie zabezpieczeń kredytu, różne prowizje i opłaty, koszty ubezpieczeń, możliwość poszerzenia celu kredytowania, ewentualne możliwości negocjacji, itd.

Biuro Kukla Nieruchomości współpracuje ze sprawdzonymi i niezależnymi doradcami kredytowymi, którzy są w stanie wybrać najbardziej optymalny model kredytowania biorąc pod uwagę wyżej wymienione parametry i nie tylko. Profesjonalista, który zajmuje się na co dzień kredytami hipotecznymi jest bowiem w stanie przedstawić naszym klientom kilka najbardziej opłacalnych opcji kredytowania różnych banków i doradzić co do trafności wyboru jednej z nich.

Doradcy kredytowi, z którymi współpracujemy wszystkie formalności załatwiają w jednym miejscu. Są gotowi przyjechać do miejsca zamieszkania lub siedziby pracy naszych klientów w celu usprawnienia całego procesu kredytowego. Nie pobierają żadnego wynagrodzenia od naszych klientów.

Biuro Kukla Nieruchomości zdaje sobie sprawę z istotności decyzji o wyborze danego kredytu i związanych z nim możliwości oszczędności, dlatego polecamy naszym klientom sprawdzonych i niezależnych doradców kredytowych, z którymi na co dzień współpracujemy.

Opinie naszych

Klientów

Nie znalazłeś

czego szukasz?

Napisz do nas