Zamknij menu

Wycena nieruchomości

Prawidłowa wycena nieruchomości jest czynnością ściśle związaną z odniesieniem sukcesu na rynku nieruchomości. Można powiedzieć, że klucz do sukcesu na rynku nieruchomości to prawidłowa jej wycena.

Przeprowadzenie profesjonalnej wyceny nieruchomości jest niezwykle ważne, gdyż determinuje następne podjęte kroki zarówno w sprzedaży, kupnie lub wynajmie nieruchomości.

Nieruchomości są obiektami skomplikowanymi, specyficznymi i stosunkowo trudnymi do wyceny. Nie ma dwóch takich samych, a i nawet bardzo podobnych nieruchomości. Trudność wyceny nieruchomości wynika m.in. ze stosunkowo nielicznych nieruchomości na danym rynku lokalnym, relatywnej rzadkości przeprowadzanych transakcji na tym rynku, znacznego wpływu dostępu kredytów na ceny lub chociażby opóźnionej reakcji podaży na zmiany popytu. Bardzo często też wartość danej nieruchomości nie musi wcale odpowiadać jej ostatecznej cenie, co wiąże się m.in. z motywacjami stron umowy o charakterze czysto subiektywnym, które są obecne głównie na rynku mieszkaniowym.

Biuro Kukla Nieruchomości doskonale zdaje sobie sprawę ze szczególnej specyfiki rynku nieruchomości i wykorzystuje swoją wiedzę i doświadczenie w analizowaniu spodziewanej ceny danej nieruchomości. W wycenie posługujemy się metodą porównywania cen nie tylko ofertowych, ale również transakcyjnych, a więc faktycznych cen uzgodnionych przez strony umowy, które nierzadko nawet w sposób znaczący mogą odbiegać od cen oferowanych. 

Jeśli Państwo decydujecie się nam powierzyć do sprzedaży swoją nieruchomość wycena jest bezpłatna!

Opinie naszych

Klientów

Nie znalazłeś

czego szukasz?

Napisz do nas