Zamknij menu

Jak sprzedać i kupić nieruchomość z kredytem hipotecznym.

Finanse

Sprzedaż mieszkania z hipoteką to naprawdę nic strasznego ani trudnego. Jednak trzeba posiadać podstawową wiedzę w sprawach kredytowych a czasami i podatkowych.

Obawy kupującego -stereotyp

Absolutnie nie ma żadnych kłopotów z tym, aby przeprowadzić zakup mieszkania z kredytem hipotecznym. Dlaczego? Dlatego, że zabezpieczeniem całości spłaty kredytu wobec banku jest wpis do księgi wieczystej.

Nieruchomość z obciążoną hipoteką może wzbudzać pewne obawy po stronie kupujących. Należy jednak pamiętać o tym, że hipoteka jest popularnym rodzajem zakupu mieszkania i równie popularna jest sprzedaż nieruchomości z obciążoną hipoteką

Statystycznie 35% zakupu nieruchomości jest obciążonych hipoteką.

Czym jest w takim razie hipoteka?

Hipoteka jest ograniczonym prawem rzeczowym, które powstaje w sytuacji kiedy nieruchomość stanowi zabezpieczenie dla wierzyciela przed brakiem spłaty zadłużenia.

 Sprawdź zawsze dział IV księgi wieczystej tam zawsze jest zapis czy nieruchomość została obciążona hipoteką.

Wpis zadłużenia  kredytu w księdze wieczystej.

Zazwyczaj w dziale IV księgi wieczystej znajduje się kwota zadłużenia wraz z zabezpieczeniem banku. Zabezpieczenie banku może nawet stanowić  dodatkowo taką samą kwotę jak zadłużenie.

Bardzo często się zdarza że po odczytaniu kw działu IV strona kupująca się przeraża-nic bardziej błędnego.

Aktualne zadłużenie nieruchomości kredytem hipotecznym.

Po stronie sprzedającego następnym krokiem jest,  pobranie od banku zaświadczenia, w którym wykazane będzie, jaka kwota została już przez nas spłacona, a ile jeszcze jesteśmy dłużni kredytodawcy. Taki dokument należy dostarczyć notariuszowi do sporządzenia umowy przyrzeczonej sprzedaży nieruchomości.

Czym jest Promesa?

Promesa jest zapewnieniem przez bank, że po wpłacie pełnej kwoty zadłużenia na wskazane w niej konto, bank wyda zgodę na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej Twojej nieruchomości. Zawarta w niej będzie informacja o wymaganej kwoty spłaty Twojego zadłużenia, numerze konta bankowego, na który ma zostać wpłacona ta kwota, a dodatkowo znajdą się w niej warunki, których wypełnienia będzie domagał się bank. Może być to np. Konieczność wpłaty pełnej kwoty zadatku już na konto banku. Niezależnie od jej treści, promesa jest dowodem i zabezpieczeniem zarówno dla Ciebie, jako Sprzedającego, ale również dla Kupującego, że bank się nie „rozmyśli”. Dokument promesy ważny jest przez okres 30 dni i w tym czasie musisz podpisać z Kupującym umowę przedwstępną.

Umowa Przedwstępna

Umowa przedwstępna jest wymagana do wykonania promesy bankowej.

Ponadto w umowie przedwstępnej musi zostać opisany sposób zapłaty ceny sprzedaży, z podziałem kwoty którą wpłacimy na rachunek banku oraz pozostałą część na konto Sprzedającego. Dodatkowo umowa przedwstępna powinna być zabezpieczona zadatkiem najczęściej w kwocie 10% wartości nieruchomości.

UWAGA-Upewnij się, czy w promesie nie widnieje zapis, że zadatek ma zostać wpłacony na konto banku, jako jeden z warunków wykonania promesy.

Jak sprzedac i kupic nieruchomosc z kredytem hipotecznym.
 

Finalizacja transakcji

Aby zakończyć transakcję kupna nieruchomości z Kredytem hipotecznym musi zostać podpisany akt notarialny sprzedaży nieruchomości. Umowę tę przygotowuje notariusz w oparciu o umowę przedwstępną, promesę bankową oraz pozostałe, wymagane prawem dokumenty. W treści aktu znajdzie się również zapis odnośnie warunków spłaty Twojego zadłużenia. Kupujący w akcie notarialnym znajdzie również zapewnienie, że jeśli dokona wpłaty odpowiedniej kwoty stanowiącej część ceny sprzedaży na konto Twojego banku, wówczas nabędzie nieruchomość bez obciążeń. Pozostała część kwoty ceny sprzedaży trafi natomiast w ręce sprzedającego.

Jeśli zakup nieruchomości finansowany był z kredytu hipotecznego Kupującego, wówczas po dostarczeniu aktu notarialnego do jego banku to bank przeleje wymagane kwoty na numery kont podane w akcie notarialnym.

Wykreślenie Hipoteki

Hipoteka wygasa w momencie spłaty kredytu, który był zabezpieczony nieruchomością.

Jednak wykreślenie z księgi wieczystej hipoteki może trwać nawet do kliku tygodni od sprzedaży nieruchomości.

Do wykreślenia hipoteki zobowiązuje się strona sprzedająca.

 

Podsumowując.

Oto podstawowe kroki przy sprzedaży i kupnie nieruchomości obciążone kredytem hipotecznym:

  • Zawarcie umowy przedwstępnej kupna-sprzedaży nieruchomości z kupującym.
  • Załatwienie formalności związanych z finansowaniem zakupu mieszkania przez kupującego – mogą one obejmować zaciągnięcie kredytu hipotecznego w banku.
  • Podpisanie aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości.
  • Wnioskowanie w banku o wydanie zgody na zwolnienie hipoteki i przekazanie jej kupującemu.
  • Wnioskowanie przez notariusza w sądzie o wprowadzanie zmian w księdze wieczystej.
  • Wpłata na konto banku sprzedającego nieruchomość równowartości kredytu, a pozostałą część na wskazany rachunek sprzedającego.