Zamknij menu

Podatek od nieruchomości w roku 2023

Finanse

W 2023 roku czekają na duże zmiany w opodatkowaniu nieruchomości od osób wynajmujących, oraz zupełnie nowe stawki jeśli chodzi o podatek od własności swojej nieruchomości.

Najem swojej nieruchomości.

Od 1 stycznia 2023r wynajmujący swoje mieszkania będą mogli skorzystać już wyłącznie tylko z jednej formy opodatkowania czyli z tzw: ryczałtu.

Skala podatkowa została całkowicie zlikwidowana, czyli od 1 stycznia 2023 roku wszystkie przychody z najmu prywatnego opodatkowane będą 8,5% lub 12,5% stawką ryczałtu ewidencjonowanego.

Ich wysokość będzie uzależniona od wysokości uzyskiwanych przychodów:

Więc:

  • 8,5% stawka ryczałtu będzie miała zastosowanie dla osób, których przychód z tytułu najmu w ciągu roku nie przekroczy 100 000 zł,
  • 12,5% stawka ryczałtu skierowana będzie do osób, których przychód z tytułu najmu w ciągu roku przekroczył 100 000 zł.

 

Najem w 2023r bez prawa odliczania kosztów uzyskania przychodów

Minusem bardzo dużym dla właścicieli nieruchomości będzie to że nie odliczą już takich kosztów jak:  remonty, odpisy amortyzacyjne, odsetki od kredytu hipotecznego, jak również ryczałt nie uwzględnia kwoty wolnej od podatku. Kosztami już nie będą  też wydatki na ogrzewanie, wywóz śmieci, zakup mebli czy sprzętu AGD i RTV.

 

Aby nie płacić wyższego podatku, potrzebna  będzie nowa umowa na media.

To właśnie na podatek od opłat za media muszą uważać ci, którzy  wynajmują mieszkanie. Opłaty za śmieci, ogrzewanie czy wodę powinien ponosić najemca. W przeciwnym razie, to właściciel mieszkania musi się liczyć z dodatkowym podatkiem. Aby uniknąć wyższego podatku właściciel nieruchomości powinien sporządzić po 1 stycznia 2023 nową umowę najmu, z której jasno wynika, że to do najemcy należą opłaty za media. W przeciwnym razie urząd skarbowy uzna wszystkie pieniądze przekazywane przez lokatora za przychód właściciela lokalu i obarczy go wyższym podatkiem.

Podatek od nieruchomości dla wszystkich właścicieli wyższy w roku 2023.

W całej Polsce stawki podatku wzrosły średnio o 12%.

Dla przypomnienia: podstawą opodatkowania dla gruntu jest metr kwadratowy powierzchni, zaś dla budynku lub jego części metr kwadratowy powierzchni użytkowej. Podatek od nieruchomości jest podatkiem, którego kwota obliczana jest w skali rocznej. Osoby fizyczne z zasady płacą podatek w 4 ratach, chyba, że kwota podatku nie przekracza 100 zł, wtedy całość płaci się w jednej racie.

 Maksymalne stawki podatku od nieruchomości ustala i ogłasza Ministerstwo Finansów na podstawie danych GUS o inflacji za I półrocze. Tym razem wyliczenia pozwoliły podnieść maksymalne stawki podatku o 11,8%. Przykładowo, za metr kwadratowy gruntu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej w przyszłym roku podatnicy zapłacą maksymalnie 1,16 zł. Za pozostałe grunty będzie to natomiast 0,61 zł. Ta niższa stawka dotyczy też działek pod domami jednorodzinnymi czy blokami mieszkalnymi.

W 2023 roku za metr budynku mieszkalnego zapłacimy za to nie więcej niż 1 zł podatku. W porównaniu do 2022 roku stawka ta wzrośnie więc o 11 gr. W przypadku budynków przeznaczonych na działalność gospodarczą zmiana będzie wynosić ponad 3 zł i nie może przekroczyć 28,78 zł.

stawki podatkow od nieruchomosci na 2023 rok w miastach wjoewodzkich