Zamknij menu

Świadectwo Energetyczne

Nieruchomości

Od 28 kwietnia tego roku wchodzi w życie nowelizacja ustawy o charakterystyce energetycznej budynków. Przy sprzedaży lub wynajmie nieruchomości będzie konieczność posiadania świadectw energetycznych.

Czym jest Świadectwo Energetyczne.

Świadectwo Energetyczne to certyfikat sporządzany na podstawie oceny energetycznej budynku, polegającej na obliczeniu zapotrzebowania domu,mieszkania na energię potrzebną do ogrzewania i wentylacji, przygotowania ciepłej wody oraz klimatyzacji i oświetlenia. Jest ważny 10 lat. Lecz nie zawsze bo w przypadku remontu, który będzie miał wpływ na zużycie energii, trzeba będzie posiadać nowe świadectwo.

Zmiany te wprowadzone zostały w celu zapewnienia lepszej ochrony nowych właścicieli i najemców oraz ułatwienia weryfikacji efektywności energetycznej budynków. Dotychczas takie świadectwa musieli posiadać inwestorzy i deweloperzy nieruchomości wybudowanych po 2009 roku. Jednak nowa ustawa wprowadza obowiązek wykonania certyfikatów również dla budynków wybudowanych przed 2009 rokiem, zarówno indywidualnych, wielorodzinnych, jak i mieszkań, które są przedmiotem sprzedaży lub najmu. Po zmianach, bez świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, nie sprzedamy ani nie wynajmiemy domu lub mieszkania, chyba że przedmiot transakcji kwalifikuje się jako wyjątek od obowiązku posiadania tego certyfikatu.

 

swiadectwo energetyczne Duzy

Zgodnie z nowymi przepisami, właściciele nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lub wynajmu są zobowiązani do posiadania świadectwa energetycznego, które określa efektywność energetyczną budynku oraz informuje o kosztach eksploatacji. Bez ważnego świadectwa energetycznego nie można przeprowadzić takiej transakcji. Właścicielowi nieruchomości, który nie dostarczy świadectwa energetycznego do transakcji, grozi grzywna w wysokości do 5 000 zł.

Wymóg świadectwa już u notariusza

Dotychczasowa podstawa prawna świadectwa energetycznego (z 2015 r.) narzucała obowiązek sporządzenia świadectwa w celu przekazania go najemcy bądź kupującemu. Do 27 kwietnia tego roku mogli oni wzywać sprzedającego lub wynajmującego do dostarczenia świadectwa, lub w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy w przypadku umowy najmu oraz 12 miesięcy w przypadku umowy sprzedaży albo zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, licząc od dnia zawarcia umowy, zlecić sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej na koszt zbywcy albo wynajmującego. Nowe przepisy uchylają jednak te zapisy. Wynajmujący musi od razu przekazać kopię świadectwa lokatorowi, natomiast sprzedający nabywcy w chwili podpisania aktu notarialnego. I ten fakt zostanie odnotowany przez notariusza w dokumencie. Za niedopełnienie tego obowiązku jak już wcześniej wspomniano, przewidziano karę grzywny nawet do 5000zł

Koszt certyfikatów energetycznych

W chwili uchwalenia nowelizacji koszt certyfikatów energetycznych rozpoczynał się od kwoty około 200 zł w stosunku do mieszkań, 500 zł w przypadku domów jednorodzinnych a w przypadku domów wielorodzinnych około 1000 zł. Warto tu zaznaczyć, że w najbliższej przyszłości mogą zostać wprowadzone mechanizmy mające na celu prowadzenie przez notariuszy ewidencji zbywców, którzy nie wywiązali się z obowiązku przedstawienia nabywcy świadectwa charakterystyki energetycznej. Taka ewidencja mogłaby posłużyć do wszczynania postępowania w sprawach o wykroczenia przeciwko zbywcom.